Monday, November 5, 2007

๑๕. อานาปาณสติเบื้องต้น นำปฏิบัติโดย เรจินัลด์ เรย์ แปลโดย วิจักขณ์ พานิช

บทความแปล อานาปาณสติเบื้องต้น นำปฏิบัติโดย เรจินัลด์ เรย์ แปลโดย วิจักขณ์ พานิช
นำเสนอรายละเอียดของการฝึกภาวนาตามลมหายใจเข้าออกขั้นพื้นฐาน ให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงความสำคัญของการดำรงสติอยู่ในกาย

http://contemplativedata.googlepages.com/anapanasatiFINAL101206.pdf

Tag ทั้งหมด: วิจักขณ์ พานิช, เรจินัลด์ เรย์, บทความแปล, อานาปาณสติ, พุทธ, ภาวนา, สติ, สมาธิ, ลมหายใจ, ฐายกาย

No comments: