Sunday, November 4, 2007

๑๒. นักรบแห่งตันตระ (๔): นาโรปะ จากพระนักปราชญ์สู่มหาสิทธา โดย เรจินัลด์ เรย์ แปลโดย วิจักขณ์ พานิช

นักรบแห่งตันตระ (๓): นาโรปะ จากพระนักปราชญ์สู่มหาสิทธา
เรจินัลด์ เรย์ เขียน วิจักขณ์ พานิช แปล
เรื่องราวชีวิตและการเดินทางด้านในของนักรบแห่งตันตระชาวอินเดียที่ชื่อนาโรปะ ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยนาลันทา กับเส้นทางของการตามหาคุรุ และการฝึกฝนตนเองตามแนวทางแห่งตันตระที่ยากลำบาก

http://contemplativedata.googlepages.com/tantrawarrior4naropaFINAL033007.pdf

Tag ทั้งหมด: เรจินัลด์ เรย์, วิจักขณ์ พานิช, อภิเษก, ตันตระ, ทีโลปะ, นาโรปะ, นาลันทา, ทาคิณี, บทความแปล, คุรุ, ภาวนา, อัตตา, ทวินิยม, พุทธธรรม, อนาคาริก, มาร์ปะ

No comments: