Sunday, November 4, 2007

๑๑. นักรบแห่งตันตระ (๓): ชีวิตหลุดๆของสิทธาทีโลปะ โดย เรจินัลด์ เรย์ แปลโดย วิจักขณ์ พานิช

นักรบแห่งตันตระ (๓): ชีวิตหลุดๆของสิทธาทีโลปะ
เรจินัลด์ เรย์ เขียน วิจักขณ์ พานิช แปล
เรื่องราวชีวิตและการเดินทางด้านในของนักรบแห่งตันตระชาวอินเดียที่ชื่อทีโลกปะ ผู้ฝ่าฟันอุปสรรคแห่งเส้นทางการฝึกฝนตนเองมากมาย สู่การรู้แจ้งในวัชรธรรมะ

http://contemplativedata.googlepages.com/LIFEofTILOPA_FINAL032507.pdf

Tag ทั้งหมด: เรจินัลด์ เรย์, วิจักขณ์ พานิช, อภิเษก, ตันตระ, ทีโลปะ, นาโรปะ, ทาคิณี, บทความแปล, คุรุ, ภาวนา, สายธรรม, วัชรดารา, ปราณโยคะ, ศักดิ์สิทธิ์

No comments: