Wednesday, January 2, 2008

๒๘. ย่ำเหยาะเหยาะ ฝนเปาะแปะ โดย วิจักขณ์ พานิช

บทกวีที่สะท้อนถึงแรงดลใจบนเส้นทางแห่งการฝึกตน ในการเผชิญกับทุกประสบการณ์ขึ้นๆลงๆของชีวิต

http://contemplativedata.googlepages.com/thepathisthegoal.pdf

Tag ทั้งหมด: การเดินทาง, บทกวี, วิจักขณ์ พานิช, อุดมคติ, มุ่งมั่น, เส้นทางการฝึกตน

No comments: