Sunday, January 6, 2008

๕๕. ธารธรรมสามสาย (ตอนที่ ๓) โดย เรจินัลด์ เรย์

ตอนที่ ๓ ของบทความกล่าวถึงความสำคัญขององค์กรทางศาสนาซึ่งแสดงถึง สายธรรมเชิงอำนาจ โดยเมื่อสายธารเดิมแท้ถูกมองข้ามไม่ให้ความสำคัญเสียแล้ว ความพยายามที่จะส่งผ่านสายการสืบทอด และสายอำนาจก็ไม่มีทางที่จะได้ผล ตรงกันข้ามหากผู้ปฏิบัติมีความแน่วแน่ในการสืบทอดสายธารการตื่นรู้ เขาหรือเธอก็จะกลายเป็นผู้ถือสายการสืบทอดไปโดยปริยาย และหากเขาหรือเธอจำเป็นต้องไปเป็นดำรงตำแหน่งผู้นำในสายอำนาจแห่งสถาบัน ก็เชื่อได้ว่าสถาบันนั้นจะทำหน้าที่รับใช้สายธารแห่งการตื่นรู้เป็นแน่นอน

แปลและเรียบเรียงโดย วิจักขณ์ พานิช

http://contemplativedata.googlepages.com/lineagept3.pdf

Tag ทั้งหมด: บทความแปล, วิจักขณ์ พานิช, สายธรรม, เรจินัลด์ เรย์, ธารธรรม, แม็กซ์ เวเบอร์, พุทธสภาวะ, พุทธธรรม

No comments: