Wednesday, January 2, 2008

๒๙. การศึกษาบนความศิโรราบ โดย วิจักขณ์ พานิช

การศึกษาบนพื้นฐานของการศิโรราบไม่ใช่การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสยบสยอมหรืออย่างดัดจริต การศิโรราบ คือการรับฟังเสียงด้านใน ให้ความเคารพและเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเป็น เราให้ความศรัทธากับทุกประสบการณ์ที่ตัวเองเคยผ่านมา ไม่ว่ามันจะดีจะร้ายแค่ไหนในสายตาผู้อื่น เราศิโรราบและภาคภูมิใจในตัวเองที่อย่างน้อยเราก็สามารถยืนหยัดเรียนรู้ชีวิตมาได้จนถึงวินาทีนี้ เราพร้อมที่จะหลอมรวมเอาทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเรา เอามันออกมาใส่หม้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นอย่างไม่เขินอาย

http://contemplativedata.googlepages.com/surrendereducation.pdf

Tag ทั้งหมด: บทความ, วิจักขณ์ พานิช, ศิโรราบ, เอาชีวิตเข้าแลก, ปริยัติ, ปฏิเวธ, อารมณ์, การเปลี่ยนแปลงภายใน, กระบวนการ, ลอกเลียน

No comments: