Wednesday, January 2, 2008

๔๗. สัมผัสพลังแห่งการตื่นรู้ในกาย (ตอนที่ ๔) โดย เรจินัลด์ เรย์

เรจินัลด์ เรย์ เขียน
วิจักขณ์ พานิช แปลและเรียบเรียง
จาก “Touching Enlightenment” ในวารสาร “Tricycle” ฉบับฤดูใบไม้ผลิ ปีค.ศ. ๒๐๐๖

โยคะทิเบตนั้นเต็มไปด้วยเทคนิคภาวนาอันหลากหลาย เพื่อเป้าหมายของการรวมเป็นหนึ่งของกายและจิต ซึ่งก็คือความหมายที่แท้ของการมีสติในทุกขณะ พื้นฐานเริ่มด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับธาตุลมในร่างกาย ด้วยการตามลมหายใจออก อันเป็นกระบวนการปกติของระบบหายใจ และการตามลมหายใจเข้า อันเกี่ยวข้องกับพลังชีวิตหรือพลังปราณ ลมหายใจออกโอบอุ้มลมหายใจเข้า ดั่งเปลือกหุ่มแก่นไม้เอาไว้ เมื่อเรากำหนดจิตมาอยู่ที่ลมหายใจออก เราได้เปิดประตูสู่การเข้าถึงลมหายใจเข้า หรือ ปราณ โดยอัตโนมัติ ธรรมชาติของปราณก็คือ ไม่ว่า ณ จุดใดของร่างกาย เพียงแค่เรากำหนดจิตไปรับรู้ เราก็สามารถเดินปราณไปสู่ส่วนนั้นของร่างกายได้

http://contemplativedata.googlepages.com/part4.pdf

No comments: