Wednesday, January 2, 2008

๔๖. สัมผัสพลังแห่งการตื่นรู้ในกาย (ตอนที่ ๓) โดย เรจินัลด์ เรย์

เรจินัลด์ เรย์ เขียน
วิจักขณ์ พานิช แปลและเรียบเรียง

เมื่อเราค่อยๆฝึกสติให้กลับสู่ร่างกาย เราจะพบว่าบางสิ่งบางอย่างที่ต่างออกไปค่อยๆปรากฏขึ้น เราเริ่มที่จะมองเห็นในความมืด เราเริ่มที่จะตระหนักรู้ถึงโลกอันกว้างใหญ่เหนือจิตสำนึกในกรอบแห่งตัวตนที่คับแคบ โลกใบน้อยค่อยๆคลี่ให้เราได้เห็น สัมผัส และเรียนรู้ สู่มณฑลแห่งการตระหนักรู้ที่กว้างใหญ่ไพศาล มันไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถจะกะเกณฑ์ ควบคุมให้เกิดขึ้น ตรงกันข้ามเพียงเราผ่อนคลาย ข้อมูลจากสายธารแห่งปัญญาจะค่อยๆผ่านเข้ามาสู่ชีวิตของเราอย่างเป็นธรรมชาติ เรจินัลด์ เรย์ ได้แนะนำเทคนิคพื้นฐานของการกลับมาใส่ใจกับสัญชาตญาณแห่งการตื่นรู้ในกาย

http://contemplativedata.googlepages.com/part3.pdf

No comments: