Wednesday, January 2, 2008

๔๔. สัมผัสพลังแห่งการตื่นรู้ในกาย (ตอนที่ ๑) โดย เรจินัลด์ เรย์

ในวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของพุทธศาสนา การภาวนาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องลึกซึ้งกับกายาสติ นั่นคือ การสร้างความสัมพันธ์พื้นฐานกับ ประสาทสัมผัส ประสบการณ์ในทุกอณูรูขุมขนของร่างกาย สัญชาตญาณ ความรู้สึก อารมณ์

http://contemplativedata.googlepages.com/part1.pdf

Tag ทั้งหมด: บทความแปล, วิจักขณ์ พานิช, เรจินัลด์ เรย์, รู้เนื้อรู้ตัว, กายาสติ, หลุดพ้น, รู้แจ้ง, เปล่าเปลือย, ปัจเจกนิยม, พลังแห่งการตื่นรู้

No comments: